Header image AnglickyNemeckySlovensky
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kontakt


Spilatex, s.r.o.
Ku Bratke 5
934 05 Levice
Fax.: +421 / 36 / 633 23 35

IČO: 35932139
Zapísaná v OR OS Nitra, odd. Sro, vložka č. 16562/N

Ing. Štefan Szücs Ing. Vojtech Čepec
Konateľ spoločnosti Asistent konateľa spoločnosti
E-Mail: szuecss@spilatex.sk Tel.: +421 / 904 / 255 063
  E-Mail: cepecv@spilatex.sk
   
Otakar Válek Ing. Zuzana Stehnová
Vedúci výroby Vedúca výroby
Tel.: +421 / 910 / 255 266 Tel.: +421 / 911 / 255 014
E-Mail: valeko@spilatex.sk E-Mail: stehnovaz@spilatex.sk
   
Ing. Ivana Suchá Ing. Miroslava Kmeťová
Sekretárka Sekretárka / Personalistika
Tel.: +421 / 36 / 633 23 22 Tel.: +421 / 36 / 633 45 55
E-Mail: suchai@spilatex.sk E-Mail: kmetovam@spilatex.sk
   
Miriam Ševčíková Bc. Ingrid Virágová
Sekretárka / Logistika Sekretárka
Tel.: +421 / 911 / 255 022 Tel.: +421 / 36 / 633 23 21, +421 / 911 / 255 008
E-Mail: sevcikovam@spilatex.sk E-Mail: viragovai@spilatex.sk
   
Ing. Roman Ďuriš Ing. Karel Březina
Dispečer výroby Technológ
Tel.: +421 / 911 / 255 024 Tel.: +421 / 911 / 255 023
E-Mail: durisr@spilatex.sk E-Mail: brezinak@spilatex.sk
   
Mgr. Tomáš Kopernický Ing. Ondrej Iglár
Vedúci správy majetku Vedúci údržby
Tel.: +421 / 911 / 255 057 Tel.: +421 / 911 / 359 139
E-Mail: kopernickyt@spilatex.sk E-Mail: iglaro@spilatex.sk
 
 

 
Cverny
line decor
line decor
Created by Nuvira s.r.o.