+421 36 366 23 22
Spinnerei Lampertsmühle GmbH
 

GDPR

POSTUP PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Tento dokument opisuje spôsob a účel spracovania osobných údajov spoločnosťou Spilatex, s.r.o., SidloKu Bratke 5 934 05 Levice, IČO: 35 932 139, prevádzkovateľom (ďalej len ako „.Spilatex, s.r.o. alebo „prevádzkovateľ“), a tiež poskytuje akékoľvek ďalšie zákonom požadované informácie, vrátane informácií o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatňovať.

 

Nariadenie (2016/679  o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) prestavuje právny predpis o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a chráni základné práva a slobody fyzických osôb, najmä vo vzťahu k právu na ochranu osobných údajov.

. . .

>>> Dokument v plnom rozsahu